Riskettan

Kommande kursdatum för Riskettan:

Torsdag
16/3 kl 08.20 - 11.40
Torsdag
30/3 kl: 08.20-11.40
Onsdag
19/4 kl 08.20 - 11.40 ENGELSKA

Denna utbildning är teoretisk och längden är Ca 3,5 timmar.

Kursen startar alltid kl: 08.20 och avslutas kl: 11.40 om inte annat anges vid bokning.

Riskettan handlar bla om alkoholdrogerriskfyllt beteende och trötthet.

Under utbildningen kommer eleverna få se på filmer och bildspel, lyssna på föreläsnigar samt delta i diskussioner och självvärderingsövningar.

Begränsat antal platser!

Boka via vår e-handel eller kontakta oss så hjälper vi dig: 0910-847 00,  maila staans.trafikskola@gmail.com
uppge datum du önskar gå samt personnr och telefonnr.

Staans Trafikskola förbehåller sig rätten att flytta fram kursen vid för få deltagare.

 

Vid utbildningens start görs en ID-kontroll och kursavgiften på 1050 kr betalas.

Kontrollera så ditt ID-kort, pass eller körkort är giltigt.

För att bli godkänd på kursen måste du kunna delta i värderingsövningar, kunna uttrycka dig och förstå svenska språket.  

Risk 1:an är giltig i 5 år. Godkännandet upphör dock att gälla samma dag körkortet utfärdas vilket innebär att den som fått sitt körkort återkallat och måste göra om kunskapsprov och körprov inte längre är undantagen från kravet på genomförd riskutbildning

 

Denna utbildning är giltig frånvaro från skolan, meddela din klassföreståndare eller rektor i god tid före du ska gå Riskettan.