Riskettan

Kommande kursdatum för Riskettan:

Torsdag
11/7 kl: 08.20 - 11.40 ENGLISH (FULL)
Onsdag
31/7 kl: 08.20 - 11.40 Svenska / Swedish
Måndag
5/8 kl: 08.20 - 11.40 ENGLISH
Fredag
16/8 kl: 08.20 - 11.40

Denna utbildning är teoretisk och längden är Ca 3,5 timmar.

Kursen startar vanligtvis kl: 08.20 och avslutas kl: 11.40 om inte annat anges vid bokning.

Riskettan handlar bla om alkoholdrogerriskfyllt beteende och trötthet.

Under kursen resonerar vi kring de egentliga orsakerna till att olyckor sker i trafiken, vad man behöver reflektera över och ha insikt i när man umgås med andra trafikanter i trafiken.

Begränsat antal platser!

Är du redan kund hos oss kan du boka plats via Teoricentralen. Annars kan du kontakta oss så hjälper vi dig: 0910-847 00,  maila staans.trafikskola@gmail.comUppge det datum du önskar gå samt personnr och telefonnr.

Staans Trafikskola förbehåller sig rätten att flytta fram kursen vid för få deltagare.

 

Vid utbildningens start görs en ID-kontroll och kursavgiften på 1150 kr betalas.

Kontrollera så ditt ID-kort, pass eller körkort är giltigt.

För att bli godkänd på kursen måste du kunna delta i värderingsövningar, kunna uttrycka dig och förstå svenska språket.  

Risk 1:an är giltig i 5 år. Godkännandet upphör dock att gälla samma dag körkortet utfärdas vilket innebär att den som fått sitt körkort återkallat och måste göra om kunskapsprov och körprov inte längre är undantagen från kravet på genomförd riskutbildning

 

Denna utbildning är giltig frånvaro från skolan, meddela din klassföreståndare eller rektor i god tid före du ska gå Riskettan.