Personbil

Välkommen att ta ditt körkort hos oss

Hos oss är alla välkomna att öva med såväl manuell som automatväxlad bil. 

Vi har inga krav på förkunskaper utan försöker alltid anpassa utbildningen efter de behov som var och en har.

Varje lektion är 60 minuter

Våra trafiklektioner är alltid 60 min då vi menar att längre sammanhållen körning vid färre tillfällen ger effektivare och snabbare inlärning. Den som så behöver kan dock alltid få utbildning som är helt individanpassad. Exempel på individanpassad utbildning är en intensivutbildning för den som vill göra så mycket som möjlig på så kort tid som möjligt